Confidențialitate și informații juridice
Comanda dvs. pentru orice serviciu prestat face obiectul condițiilor (“Condițiile”) din prezentul acord. Aceste condiții, acele condiții incorporate prin referință și detaliile cu care sunteți de acord în comanda dvs. (“Comanda”) formează întregul contract (“Contractul”) dintre dvs. și Internet Limited (71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ) înregistrată la Oficiul de Inregistrare a Societăților cu numărul 14301097.


1. Depozit

 1. Aplicabilitate. Dacă serviciile nu sunt disponibile în prezent în regiunea dvs. și efectuați o plată în avans în loc sa efectuați Comanda de Servicii, atunci vi se aplică Secțiunea 1.

2. Acordul de achiziționare și a serviciilor

 1. Servicii. O descriere a Serviciilor și a tarifelor și taxelor curente pot fi găsite pe site-ul nostru web pentru Comandă.
 2. Durata contractuală. Nu există un termen contractual minim pentru a obține Serviciile. Puteți anula contractul și Serviciile în orice moment.
 3. Fără revanzare sau Agenție neautorizată. Nu aveți dreptul sa revindeți accesul la Servicii altor persoane ca serviciu independent, integrat sau cu valoare adăugată în temeiul prezentului Contract (care acționează în calitate de agent, introductor sau în orice altă calitate), cu excepția cazului în care este autorizat de Internet Limited. O încalcare a acestei Secțiuni poate duce la încetarea Serviciului.
 4. Plățile pentru Abonamentul lunar la servicii. Autorizați Internet Limited să utilizeze metoda de plată aprobată pentru: (a) Taxa lunară pentru servicii, taxele lunare recurente pentru Serviciile selectate în comanda dvs.
 5. Metoda de plată. Autorizați Internet Limited să utilizeze o metodă de plată aprobată, inclusiv plăți de la bancă la bancă, carduri de credit sau de debit (dacă este cazul) pentru toate costurile efectuate în temeiul Contractului, inclusiv taxele aplicabile. Utilizarea unui card de credit sau de debit se supune termenilor și condițiilor din contractul dvs. de membru al cardului, inclusiv taxelor care pot fi percepute de emitent. Daca informațiile contului dvs. bancar sau de card se modifică, inclusiv data de expirare, trebuie să vă actualizați informațiile de plată în Portalul pentru clienți Internet Limited pentru a evita suspendarea sau încetarea Serviciilor și pentru a permite Internet Limited să proceseze rambursările. Internet Limited poate, de asemenea, actualiza datele privind metoda dvs. de plată cu informațiile furnizate de furnizorii de servicii de plată. Ne autorizați să continuăm să utilizăm metoda dvs. de plată după orice actualizare a informațiilor dvs.
 6. Facturi, dispute de plată și servicii suspendate. Facturile sunt furnizate clienților lunar prin intermediul Portalului pentru clienți Internet Limited. Disputele privind factura dvs. Internet Limited trebuie gestionate prin intermediul contului dvs. din Portalul pentru clienți Internet Limited. În cazul unei contestații de facturare, trebuie să platiți la timp toate sumele necontestate. Dacă disputa de plată este soluționata împotriva dvs. sau dacă nu platiți Serviciile la timp, trebuie să platiți sumele datorate, în caz contrar Serviciile dvs. vor fi suspendate pană la plata sumelor restante.
 7. Taxe, comisioane, suprataxe. În plus față de taxele pentru Servicii și orice accesorii pe care le cumpărați, putem colecta sau solicita rambursarea taxelor și a altor taxe și suprataxe impuse de lege, inclusiv dar fără a se limita la, valoarea adăugată, bunuri și servicii, consum, vanzări, utilizare, încasări brute, accize și acces. În conformitate cu legislația aplicabilă, sunteți de asemenea responsabil pentru orice taxe guvernamentale suplimentare, taxe privind drepturile de transport, taxe de licență sau permise și orice alte taxe, taxe sau suprataxe impuse pentru vanzarea sau utilizarea Serviciilor.

3. Instalarea

4. Politica de utilizare rezonabilă și alocarea de date în funcție de planul de servicii

5. Portabilitatea serviciilor

6. Modificări, încetare, retururi, transferuri și încetare

 1. Modificări efectuate de Internet Limited. Internet Limited poate modifica sau întrerupe periodic Planurile de servicii, prețurile, Termenii de față, versiunile și Specificațiile Internet Limited. Internet Limited vă va notifica cu cel puțin 30 de zile înainte de a efectua modificări semnificative. La primirea notificării, veți avea o perioada de 30 de zile în care aveți dreptul de a rezilia unilateral Contractul dacă nu sunteți de acord cu modificările. Prin continuarea utilizării Serviciilor după perioada de 30 de zile, sunteți de acord cu modificările.
 2. Anularea serviciului și dreptul de retragere. Puteți opri plata lunară recurentă, puteți anula Serviciile și vă puteți retrage în orice moment din contul dvs. Internet Limited, aflat pe Portalul pentru clienți Internet Limited. Pentru a evita facturarea pentru luna următoare a Serviciilor, trebuie să revocați Serviciile înainte de generarea extrasului de factură.
 3. Returnarea și rambursarea integrală. Vă puteți retrage din Contract și puteți returna orice serviciu în termen de 30 de zile de la primire, pentru o rambursare completă din orice motiv, inclusiv incapacitatea de a primi Servicii din cauza unor probleme.
 4. Transferarea Serviciilor. Clienții care au achiziționat un Serviciu pot avea opțiunea de a transfera sau de a cesiona Serviciile către o altă parte responsabilă, în cazul în care contul este plătit integral, în stare bună și există o capacitate de rețea în baza Planului de servicii solicitat. Serviciile transferate nu sunt disponibile pentru clienții care au închiriat un serviciu Internet Limited.
 5. Rezilierea de către Internet Limited. Internet Limited poate, în orice moment, fără notificare prealabilă, să rezilieze sau să suspende imediat, integral sau parțial contul dvs. și/sau accesul la Servicii pentru: (a) o încalcare a acestor Termeni, inclusiv a Politicii de utilizare acceptabilă Internet Limited; (b) o solicitare și/sau un ordin din partea autoritaților de aplicare a legii, un organism judiciar, sau altă agenție guvernamentală; ( c) probleme sau situații tehnice sau de securitate neașteptate, inclusiv, dar fără a se limita la o defecțiune materială a rețelei Internet Limited, software sau hardware; (d) neobținerea sau nemenținerea autorizațiilor guvernamentale necesare pentru prestarea Serviciilor; (e) participarea dvs. la activitați frauduloase sau ilegale; (f) retragerea consimțămantului dvs. pentru a permite Internet Limited să utilizeze datele dvs. cu caracter personal pentru a respecta legile aplicabile asa cum este descris în Politica de confidențialitate Internet Limited; (g) neplata de către dvs. a oricăror taxe datorate pentru Servicii dacă nu ați remediat o astfel de neplată în termen de 14 zile de la primirea unei solicitări de remediere de la Internet Limited; sau (h) la discreția acestuia cu o notificare de 30 de zile.

7. Garanție limitată, exonerare de răspundere, remedii și răspundere

8. Conformitate

 1. Generalități. Clientul este de acord să respecte toate legile și reglementările aplicabile sau legate de îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului Contract.
 2. Confidențialitate. Internet Limited prelucrează informațiile cu caracter personal conform descrierii din Politica de confidențialitate Internet Limited cu modificările ulterioare: (a) înregistrată la autoritatea care se ocupă de protecția informațiilor din Marea Britanie cu numărul ZB503463.
 3. Politica de utilizare acceptabilă. Sunteți de acord să nu utilizați sau să permiteți altor persoane să utilizeze Serviciile în moduri care (a) încalcă orice lege sau reglementare aplicabilă, (b) încalcă Politica de utilizare acceptabilă a Internet Limited sau alte politici disponibile pe Portalul pentru clienți Internet Limited, ( c) încalcă drepturile altora sau (d) interferează cu utilizatorii, Serviciile rețelei Internet Limited sau al altor rețele. Sunteți responsabil pentru respectarea termenilor pentru orice servicii terțe (de exemplu streaming video sau aplicații de jocuri) la care vă abonați utilizant Serviciile Internet Limited.
 4. Măsuri de securitate. Recunoasteți că Internet Limited administrează și aplică politici și proceduri de securitate cibernetică pentru a identifica și răspunde la incidente care implică date Internet Limited, pentru a atenua efectele acestor incidente, pentru a documenta rezultatele acestora și pentru a notifica părtile interesate corespunzătoare (inclusiv autoritațile și persoanele vizate afectate, după caz).

9. Despăgubire

 1. Sunteți de acord să compensați și să exonerați de răspundere Internet Limited împotriva tuturor reclamațiilor, răspunderii, daunelor, costurilor și cheltuielilor, inclusiv, dar fără a se limita la onorariile rezonabile ale avocaților, care decurg din sau în legatură cu acesti Termeni, toate utilizările contului dvs., și utilizarea de către dvs. a Serviciilor. Aceasta include fără limitare: (a) responsabilitatea pentru toate aceste consecințe rezultate din acțiunile întreprinse de dvs. sau de orice utilizator al contului dvs. cu încalcarea acestor Termeni, Politica de utilizare acceptabilă, sau orice lege sau reglementare; (b) neglijența, o acțiune nechibzuită sau ilegală intenționată a dvs. sau a oricărui utilizator al contului dvs.; și ( c) orice încălcare de către dvs. a oricăruia dintre acordurile cuprinse în acesti Termeni.

10. Fără transferuri neautorizate, cesiuni

11. Lege aplicabilă și litigii

 1. Pentru Serviciile furnizate către, prezentul Contract și orice dispute între noi care decurg din sau sunt legate de prezentul Contract (“Dispute”) vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legile din Marea Britanie și vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor din Marea Britanie. Comisia Europeană oferă o platformă online de soluționare a litigiilor. Dacă un litigiu raportat la Internet Limited nu este soluționaț, puteți, de asemenea, să solicitați asistența Direcției alternative de soluționare a litigiilor de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

12. Dispoziții generale

 1. Asistență pentru clienți. Asistența pentru clienți este disponibilă pentru Servicii prin email. Recunoasteți și sunteți de acord ca Asistența pentru clienți furnizată prin email poate fi înregistrată.
 2. Separabilitate. Dacă oricare dintre termenii prezentului Contract este, în orice măsură, nul, ilegal sau incapabil să fie pus în aplicare, acest termen va fi exclus în măsura unei astfel de nulități, ilegalități sau inaplicabilități; toți ceilalți termeni ai prezentului document vor rămane în vigoare și vor produce efecte depline.
 3. Eligibilitate. Trebuie să aveți cel puțin 18 ani (sau varsta legală a majoratului în jurisdicția dvs. de reședință) pentru a vă înscrie la Servicii.
 4. Înregistrări. Trebuie să păstrați copii ale acestor Termeni și orice bon de vanzări sau alte materiale relevante pentru achiziția de către dvs. a Serviciilor Internet Limited, pentru evidențele dvs. Internet Limited iși rezervă dreptul de a înlocui, modifica, anula sau adăuga la orice parte a acestor Termeni în orice moment, cu notificare către dvs., iar utilizarea în continuare a Serviilor constituie acordul dvs. cu Termenii actualizați. Internet Limited vă va notifica înainte de a modifica semnificativ Termenii săi.